Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území)

Home >> Implementační plán >> Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území)>> Opatření a projekty pro doplnění znalostí o městské krajině 

foto Antonín Keprta

Implementační plán 2018 -2019

Opatření pro městskou krajinu
(urbanizované území)

Opatření pro adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka (specifický cíl A Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu) a Opatření na hospodaření s vodou a zmírňování dopadů extrémních hydrologických jevů, přívalových dešťů, povodní, a období sucha (specifický cíl B Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu).

Opatření a projekty pro doplnění znalostí o městské krajině

1. Analýza současného stavu a návrh sortimentu stromů odolných na dopady klimatické změny a příprava databáze stromořadí

Analýza současného stavu stromů a návrh sortimentu stromů odolných na dopady klimatické změny, které budou splňovat funkce pro zmírňování dopadů extrémních teplot v Praze, zahájení přípravy jednotné databáze stromořadí v Praze.

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy  F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Základní informace

Gestor: Odbor ochrany prostředí MHMP, IPR
Zapojené subjekty: Další odborná pracoviště
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření: nové opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
3. Povodně
4. Sucho
Zdroje financování: nový rozpočet OCP MHMP

karta projektu
2. Modelování průběhu teploty ovzduší a provětrávání pro vybraná zastavěná území v Praze

Projekt pro modelování mikroklimatických podmínek (teplot a provětrávání území) vybraných rozvojových území umožní optimalizovat využítí a rozmístení přírodě blízkých opatření, které pomáhají snižovat negativní dopady klimatické změny, jako jsou extrémní teploty a tepelný ostrov města.

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy  F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Základní informace

Gestor: Odbor ochrany prostředí MHMP
Zapojené subjekty: Ústav informatiky AV ČR, v.v.i., IPR a další odborná pracoviště
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření: probíhající opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
3. Povodně
Zdroje financování: nový rozpočet OCP MHMP

karta projektu
3. Analýza možností revitalizace dešťových usazovacích nádrží (DUN)

Analýza možností revitalizace dešťových usazovacích nádrží (DUN) pomocí přírodě blízkých opatření umožní jejich lepší začlenění do městského prostředí při zachování jejich původní funkce. Cílem je vytipovat vhodné DUN v Praze pro realizaci pilotních projektů s možností revitalizace a vyhodnotit funkčnost nových řešení.

Návaznost na Strategické cíle

B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy

Základní informace

Gestor: Odbor ochrany prostředí MHMP
Zapojené subjekty: Lesy hl. m. Prahy a další subjekty
Návaznost na cíle adaptační strategie:
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
Typ opatření: Nové opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu: Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou, Sucho
Zdroje financování: nový rozpočet OCP MHMP

karta projektu
4. Evidence komunitních zahrad

Evidence komunitních zahrad umožní zmapovat a podpořit oblasti, které přispívají k zmírňování dopadů klimatické změny, zejména k rozšíření zelených ploch ve městě, k záchytu srážkových vod a zmírňování dopadů extrémních teplot. Komunitní zahrady přispívají k rozšíření zelených ploch v městském prostředí a umožňují zachycení srážkové vody v místě jejich dopadu, přispívají k ochraně ekosystémových hodnot a funkcí a současně přinášejí další sociální výhody lidské společnosti.

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy  F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Základní informace

Gestor: Odbor ochrany prostředí MHMP
Zapojené subjekty: KOKOZA
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka 
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření:
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
3. Povodně
4. Sucho
Zdroje financování: 

karta projektu
5. Analýza rozmístění mlžítek a pítek v Praze s ohledem na zmírňování dopadů extrémních teplot

Efektivní rozmístění pítek a mlžítek pro ochlazení na veřejných prostranstvích umožňuje ve dnech extrémně vysokých teplot a letních vln horka obyvatelům a návštěvníkům Prahy doplnění tekutin a ochlazení jako prevenci před přehřátím.

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka  F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Základní informace

Gestor: Odbor ochrany prostředí MHMP
Zapojené subjekty: Konzultace a koordinace s IPR Praha
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření: nové opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
Zdroje financování: Rozpočet MHMP

karta projektu

Partneři

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google